Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.2.2013

Under sista kvartalet färre lediga arbetsplatser än för ett år sedan

Enligt Statistikcentralen fanns det 32 300 lediga jobb under sista kvartalet 2012, vilket är färre än året innan (33 500). Mätningstidpunkten under det sista kvartalet var den 1 december. Under hela år 2012 fanns det dock i genomsnitt sju procent fler lediga jobb än år 2011.

Lediga arbetsplatser 2011/IV – 2012/IV

  År/Kvartal År
       2011/IV        2012/IV        2011        2012
Lediga arbetsplatser 33 500 32 300 45 600 48 600
På deltid 15 % 19 % 20 % 17 %
På viss tid 33 % 38 % 44 % 46 %
Svårbesatta arbetsplatser 45 % 35 % 40 % 37 %
Årsuppgiftena om lediga arbetsplatser är genomsnitt av kvartalsuppgifterna.

Under sista kvartalet 2012 erbjöds 19 700 av de lediga jobben, dvs. 61 procent, av privata företag. Jämfört med motsvarande kvartal året innan minskade antalet lediga jobb särskilt inom tillverkning, utvinning av mineral och övrig industriell verksamhet (-1 100), juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt andra stödtjänster (-800) och byggverksamhet (-800), men ökade inom offentlig förvaltning, utbildning, vård och omsorg och sociala tjänster (+2 600). Regionalt sett minskade antalet lediga jobb i Helsingfors-Nylands storområde (-3 500), men ökade i övriga Södra Finland (+2 400).

Under sista kvartalet 2012 ökade andelen deltidsjobb av alla lediga jobb med fyra procentenheter och andelen visstidsjobb med fem procentenheter från samma kvartal året innan. Av alla lediga jobb var 35 procent svårbesatta, vilket är tio procentenheter färre än under motsvarande kvartal året innan.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga arbetsplatser kvartalsvis sedan början av år 2002. Statistiken bygger på ett urval av arbetsställen i företag och offentliga sammanslutningar. Uppgifterna samlas in via telefonintervjuer och internetenkäter. Statistiken grundar sig på EU-förordning. Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga jobb i EU:s medlemsländer samt om de lediga jobbens strukturella egenskaper.

Urvalsmetoden och produktionssystemet för undersökningen om lediga arbetsplatser revideras. De uppgifter som baserar sig på den nya metoden publiceras 7.6.2013. Närmare information om ändringarna kommer att finnas på Statistikcentralens webbplats under Undersökning om lediga arbetsplatser http://www.stat.fi/til/atp/laa.html. (på finska)


Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2012, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Halmetoja 09 1734 3763, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (283,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 4:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2012/04/atp_2012_04_2013-02-14_tie_001_sv.html