Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.8.2013

Under det första kvartalet 45 300 lediga arbetsplatser

Enligt Statistikcentralen fanns det 45 300 lediga jobb under första kvartalet 2013. Referenstidpunkten för uppgifterna för första kvartalet var den 1 mars.

Lediga arbetsplatser 2013/I

  År/Kvartal År/Kvartal
       2013/I        2013/I
       Antal        Andel, %
Lediga arbetsplatser 45 300  
På deltid 13 400 30
På viss tid 26 600 59
Svårbesatta arbetsplatser 14 300 31
Delgrupperna utesluter inte varandra, vilket innebär att summan
av dem inte motsvarar det totala antalet lediga jobb.

Under första kvartalet år 2013 erbjöds 33 500 av de lediga jobben, dvs. 74 procent, av privata företag. Lediga jobb var tillgängliga särskilt på arbetsställen som hörde till näringsgrenarna handel, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet (11 800), offentlig förvaltning, utbildning, vård, omsorg och sociala tjänster (9 600), juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (8 800). Regionalt sett fanns det flest lediga jobb vid arbetsställen i Helsingfors-Nyland (14 800).

Under årets första kvartal var 30 procent av de lediga jobben deltidsjobb, 59 procent visstidsjobb och 31 procent svårbesatta jobb. Inom näringsgrenarna tillverkning och handel låg tonvikten för de lediga jobben på visstidsanställning. Till arbetsställena inom de här näringsgrenarna sökte man särskilt sommararbetare för uppgifter inom produktionsarbete och som kassasäljare.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga arbetsplatser kvartalsvis sedan år 2002. Enkäten riktas till personer som ansvarar för rekryteringen vid arbetsställen inom den privata och offentliga sektorn. Uppgiftslämnaren besvarar enkäten antingen via en webblankett eller en telefonintervju. Datainsamlingen omfattar 2 500 olika arbetsställen varje kvartal. Framställningen av statistiken grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (nr 453/2008). Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga jobb i EU:s medlemsländer samt om de lediga jobbens strukturella egenskaper.

Urvalsdesignen i statistiken över lediga arbetsplatser ändrades gällande statistikåret 2013 på så sätt att urvalsobjekten och strata bättre motsvarar uppgiftsanvändarnas informationsbehov. Förnyelserna i fråga har en betydande effekt på resultaten, och dessa kan därför inte jämföras med tidigare publicerade uppgifter. Uppgifter i statistiken över lediga arbetsplatser som baserar sig på den nya urvalsdesignen publiceras fr.o.m. första kvartalet år 2013. Tidigare producerade tidsserier uppdateras inte längre. Mera information finns i metodbeskrivningen som ingår i den finskspråkiga statistikpublikationens kvalitetsbeskrivning http://www.stat.fi/til/atp/2013/01/atp_2013_01_2013-08-29_laa_001_fi.html.


Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Halmetoja 09 1734 3763, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 1:a kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2013/01/atp_2013_01_2013-08-29_tie_001_sv.html