Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.8.2013

Under det andra kvartalet 32 500 lediga arbetsplatser

Enligt Statistikcentralen fanns det 32 500 lediga jobb under andra kvartalet 2013. Referenstidpunkten för uppgifterna för andra kvartalet var den 1 juni.

Lediga arbetsplatser 2013/II

  År/Kvartal År/Kvartal
       2013/II        2013/II
       Antal        Andel, %
Lediga arbetsplatser 32 500  
På deltid 6 500 20
På viss tid 11 600 36
Svårbesatta arbetsplatser 15 600 48
Delgrupperna utesluter inte varandra, vilket innebär att summan
av dem inte motsvarar det totala antalet lediga jobb.

Under andra kvartalet år 2013 erbjöds 22 300 av de lediga jobben, dvs. 69 procent, av privata företag. Lediga jobb var tillgängliga särskilt på arbetsställen som hörde till näringsgrenarna offentlig förvaltning, utbildning, vård, omsorg och sociala tjänster (8 900), handel, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet (6 100), juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (5 800). Regionalt sett fanns det flest lediga jobb vid arbetsställen i Helsingfors-Nyland (11 800).

Under årets andra kvartal var 20 procent av de lediga jobben deltidsjobb och 36 procent visstidsjobb. Enligt arbetsgivarnas egna bedömningar var 48 procent av jobben svårbesatta. Inom näringsgrenarna uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster samt inom vård, omsorg och sociala tjänster låg tonvikten för de lediga jobben på svårbesatta jobb. Till arbetsställena inom de här näringsgrenarna sökte man arbetare särskilt för städnings- och vårduppgifter.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga arbetsplatser kvartalsvis sedan år 2002. Enkäten riktas till personer som ansvarar för rekryteringen vid arbetsställen inom den privata och offentliga sektorn. Uppgiftslämnaren besvarar enkäten antingen via en webblankett eller en telefonintervju. Datainsamlingen omfattar 2 500 olika arbetsställen varje kvartal. Framställningen av statistiken grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (nr 453/2008). Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga jobb i EU:s medlemsländer samt om de lediga jobbens strukturella egenskaper.

Urvalsdesignen i statistiken över lediga arbetsplatser ändrades gällande statistikåret 2013 på så sätt att urvalsobjekten och strata bättre motsvarar uppgiftsanvändarnas informationsbehov. Förnyelserna i fråga har en betydande effekt på resultaten, och dessa kan därför inte jämföras med tidigare publicerade uppgifter. Uppgifter i statistiken över lediga arbetsplatser som baserar sig på den nya urvalsdesignen publiceras fr.o.m. första kvartalet år 2013. Tidigare producerade tidsserier uppdateras inte längre. Mera information finns i metodbeskrivningen som ingår i den finskspråkiga statistikpublikationens kvalitetsbeskrivning http://www.stat.fi/til/atp/2013/02/atp_2013_02_2013-08-29_laa_001_fi.html.


Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Halmetoja 09 1734 3763, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 2:a kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2013/02/atp_2013_02_2013-08-29_tie_001_sv.html