Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.2.2014

Under sista kvartalet 16 600 lediga arbetsplatser

Enligt Statistikcentralen fanns det 16 600 lediga jobb under sista kvartalet 2013. Referenstidpunkten för uppgifterna för sista kvartalet var den 1 december. Under hela år 2013 fanns det i genomsnitt 29 500 lediga jobb.

Lediga arbetsplatser 2013/IV och 2013

  År/Kvartal År
2013/IV 2013/IV 2013 2013
Antal Andel, % Antal Andel, %
Lediga arbetsplatser 16 600   29 500  
På deltid 1 500 9 6 900 23
På viss tid 5 100 31 12 500 43
Svårbesatta arbetsplatser 7 000 42 12 200 41
Delgrupperna utesluter inte varandra, vilket innebär att summan av dem inte motsvarar det totala antalet lediga jobb. Årsuppgiftena om lediga arbetsplatser är genomsnitt av kvartalsuppgifterna.

Under sista kvartalet 2013 erbjöds 10 700 av de lediga jobben, dvs. 65 procent, av privata företag. Lediga jobb var tillgängliga särskilt på arbetsställen som hörde till näringsgrenarna offentlig förvaltning, utbildning, vård, omsorg och sociala tjänster (5 300) samt handel, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet (2 900). Regionalt sett fanns det flest lediga jobb vid arbetsställen i Helsingfors-Nyland (5 200).

Under sista kvartalet 2013 var 9 procent av de lediga jobben deltidsjobb och 31 procent visstidsjobb. Enligt arbetsgivarnas egna bedömningar var 42 procent av jobben svårbesatta. Svårbesatta jobb fanns särskilt inom näringsgrenarna vård, omsorg och sociala tjänster samt inom tillverkning. Till arbetsställena inom dessa näringsgrenar sökte man anställda särskilt för vård- och produktionsuppgifter.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga arbetsplatser kvartalsvis sedan år 2002. Enkäten riktas till personer som ansvarar för rekryteringen vid arbetsställen inom den privata och offentliga sektorn. Uppgiftslämnaren besvarar enkäten antingen via en webblankett eller en telefonintervju. Datainsamlingen omfattar 2 500 olika arbetsställen varje kvartal. Framställningen av statistiken grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (nr 453/2008). Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga jobb i EU:s medlemsländer samt om de lediga jobbens strukturella egenskaper.

Urvalsdesignen i statistiken över lediga arbetsplatser ändrades gällande statistikåret 2013 på så sätt att urvalsobjekten och strata bättre motsvarar uppgiftsanvändarnas informationsbehov. Förnyelserna i fråga har en betydande effekt på resultaten, och dessa kan därför inte jämföras med tidigare publicerade uppgifter. Uppgifter i statistiken över lediga arbetsplatser som baserar sig på den nya urvalsdesignen publiceras fr.o.m. första kvartalet år 2013. Tidigare producerade tidsserier uppdateras inte längre. Mera information finns i metodbeskrivningen som ingår i den finskspråkiga statistikpublikationens kvalitetsbeskrivning http://www.stat.fi/til/atp/2013/04/atp_2013_04_2014-02-14_laa_001_fi.html.


Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Halmetoja 09 1734 3763, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (225,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.02.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 4:e kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2013/04/atp_2013_04_2014-02-14_tie_001_sv.html