Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.8.2014

Färre lediga arbetsplatser under andra kvartalet än för ett år sedan

Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser fanns det 27 800 lediga jobb under andra kvartalet 2014, dvs. 15 procent färre än året innan (32 500). Referenstidpunkten för uppgifterna för andra kvartalet var den 1 juni.

Lediga arbetsplatser 2013/II – 2014/II

  År/Kvartal
2013/II 2014/II
Antal Andel, % Antal Andel, %
Lediga arbetsplatser 32 500   27 800  
På deltid 6 500 20 8 500 31
På viss tid 11 600 36 14 900 54
Svårbesatta arbetsplatser 15 600 48 10 100 36
Delgrupperna utesluter inte varandra, vilket innebär att summan av dem inte motsvarar det totala antalet lediga jobb.

Under andra kvartalet år 2014 erbjöds 18 500 av de lediga jobben, dvs. 66 procent, av privata företag. Jämfört med motsvarande kvartal året innan minskade antalet lediga jobb sett till arbetsställets storleksklass särskilt i de minsta arbetsställena med färre än fem anställda (–5 100) och sett till region i Norra och Östra Finlands storområde (–3 000). Sett till arbetsställets näringsgren fördelades minskningen av antalet lediga jobb över nästan alla näringsgrensgrupper.

Under andra kvartalet var 36 procent av alla lediga jobb svårbesatta enligt arbetsgivarnas bedömningar, medan andelen var 48 procent året innan. Andelen deltidsjobb av alla lediga jobb ökade med 11 procentenheter och andelen visstidsjobb med 18 procentenheter jämfört med året innan. Lediga visstidsjobb var vanliga särskilt på arbetsställen inom utbildning, där man sökte främst lärare, samt på arbetsställen inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, där man sökte arbetare till t.ex. uppgifter inom städning och fastighetsservice.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga arbetsplatser kvartalsvis sedan år 2002. Enkäten riktas till personer som ansvarar för rekryteringen vid arbetsställen inom den privata och offentliga sektorn. Uppgiftslämnaren besvarar enkäten antingen via en webblankett eller en telefonintervju. Datainsamlingen omfattar omkring 2 500 olika arbetsställen varje kvartal. Framställningen av statistiken grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (nr 453/2008). Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga jobb i EU:s medlemsländer samt om de lediga jobbens strukturella egenskaper.

Urvalsdesignen i statistiken över lediga arbetsplatser ändrades gällande statistikåret 2013 på så sätt att urvalsobjekten och strata bättre motsvarar uppgiftsanvändarnas informationsbehov. Förnyelserna i fråga har en betydande effekt på resultaten. Därför kan uppgifterna inte jämföras med uppgifter som publicerats före första kvartalet 2013. Mera information finns i den finskspråkiga statistikpublikationens kvalitetsbeskrivning http://www.stat.fi/til/atp/2014/02/atp_2014_02_2014-08-29_laa_001_fi.html .

Mera information om lediga jobb finns i tabellbilagorna till detta offentliggörande samt i de finskspråkiga databastabellerna till Undersökningen om lediga arbetsplatser. Siffrorna i tabellerna är avrundade, vilket innebär att summorna inte alltid stämmer överens.


Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (230,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 2:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2014/02/atp_2014_02_2014-08-29_tie_001_sv.html