Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.2.2015

Under sista kvartalet 2014 fler lediga jobb än för ett år sedan

Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser fanns det 19 800 lediga jobb under sista kvartalet 2014, dvs. 19 procent fler än året innan (16 600). Referenstidpunkten för uppgifterna för sista kvartalet var den 1 december. År 2014 fanns det i genomsnitt 28 500 lediga jobb, vilket är något färre än året innan (29 500).

Lediga arbetsplatser 2013/IV – 2014/IV

  År/Kvartal
2013/IV 2014/IV
Antal Andel, % Antal Andel, %
Lediga arbetsplatser 16 600   19 800  
På deltid 1 500 9 4 300 22
På viss tid 5 100 31 6 700 34
Svårbesatta arbetsplatser 7 000 42 8 300 42
Delgrupperna utesluter inte varandra, vilket innebär att summan av dem inte motsvarar det totala antalet lediga jobb.

Lediga arbetsplatser 2013 – 2014

  År
   2013    2014
Antal Andel, % Antal Andel, %
Lediga arbetsplatser 29 500   28 500  
På deltid 6 900 23 6 700 24
På viss tid 12 500 43 13 300 47
Svårbesatta arbetsplatser 12 200 41 9 500 33
Delgrupperna utesluter inte varandra, vilket innebär att summan av dem inte motsvarar det totala antalet lediga jobb. Årsuppgiftena om lediga arbetsplatser är genomsnitt av kvartalsuppgifterna.

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (210,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 4:e kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2014/04/atp_2014_04_2015-02-18_tie_001_sv.html