Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.8.2015

Ungefär lika många lediga jobb under andra kvartalet 2015 som för ett år sedan

Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser fanns det 28 800 lediga jobb under andra kvartalet 2015, vilket är ungefär lika många som året innan (27 800). Referenstidpunkten för uppgifterna för andra kvartalet var den 1 juni.

Lediga arbetsplatser 2014/II – 2015/II

  År/Kvartal
2014/II 2015/II
Antal Andel, % Antal Andel, %
Lediga arbetsplatser 27 800   28 800  
På deltid 8 500 31 6 100 21
På viss tid 14 900 54 12 200 42
Svårbesatta arbetsplatser 10 100 36 12 500 43
Delgrupperna utesluter inte varandra, vilket innebär att summan av dem inte motsvarar det totala antalet lediga jobb.

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2015, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 18.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 2:a kvartalet 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2015/02/atp_2015_02_2015-08-18_tie_001_sv.html