Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.11.2015

Lika många lediga arbetsplatser under tredje kvartalet som för ett år sedan

Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser fanns det 21 200 lediga jobb under tredje kvartalet 2015, vilket är ungefär lika många som året innan (20 500). Deltidsjobben utgjorde 31 procent av de lediga jobben, vilket är 12 procentenheter mer än året innan. Referenstidpunkten för uppgifterna för tredje kvartalet är den 1 september.

Lediga arbetsplatser 2014/III – 2015/III

  År/Kvartal
2014/III 2015/III
Antal Andel, % Antal Andel, %
Lediga arbetsplatser 20 500   21 200  
På deltid 3 900 19 6 600 31
På viss tid 6 600 32 6 700 32
Svårbesatta arbetsplatser 8 200 40 9 600 45
Delgrupperna utesluter inte varandra, vilket innebär att summan av dem inte motsvarar det totala antalet lediga jobb.

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2015, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 17.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 3:e kvartalet 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2015/03/atp_2015_03_2015-11-17_tie_001_sv.html