Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.5.2017

Under första kvartalet 2017 fler lediga arbetsplatser än året innan

Enligt Statistikcentralens statistik över lediga arbetsplatser fanns det 58 000 lediga jobb under första kvartalet 2017. Året innan var antalet 48 000. När det gäller visstids- och deltidsanställningar av alla lediga jobb var andelarna nästan oförändrade. Referenstidpunkten för uppgifterna är den 1 mars.

Lediga arbetsplatser 2016/I – 2017/I

  År/Kvartal
2016/I 2017/I
Antal Andel, % Antal Andel, %
Lediga arbetsplatser 48 000   58 000  
På deltid 9 700 20 13 000 22
På viss tid 27 800 58 33 200 57
Svårbesatta arbetsplatser 13 400 28 16 900 29
Delgrupperna utesluter inte varandra, vilket innebär att summan av dem inte motsvarar det totala antalet lediga jobb.

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2017, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (227,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 17.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 1:a kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2017/01/atp_2017_01_2017-05-17_tie_001_sv.html