Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.5.2019

Ungefär lika många lediga arbetsplatser under första kvartalet som för ett år sedan

Under första kvartalet 2019 fanns det 63 100 lediga jobb medan antalet året innan var 60 100. Andelen deltidsjobb av alla lediga jobb minskade jämfört med året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över lediga arbetsplatser och beskriver situationen den första dagen i mars.

Lediga arbetsplatser 2018/I – 2019/I

  År/Kvartal
2018/I 2019/I
Antal Andel, % Antal Andel, %
Lediga arbetsplatser 60 100   63 100  
På deltid 15 700 26 11 100 18
På viss tid 29 400 49 33 000 52
Svårbesatta arbetsplatser 27 100 45 27 000 43
Delgrupperna utesluter inte varandra, vilket innebär att summan av dem inte motsvarar det totala antalet lediga jobb.

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2019, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (233,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 17.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 1:a kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2019/01/atp_2019_01_2019-05-17_tie_001_sv.html