Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.8.2019

Ungefär lika många lediga arbetsplatser under andra kvartalet som för ett år sedan

Under andra kvartalet 2019 fanns det 50 900 lediga jobb medan antalet året innan var 49 500. Andelen visstids- och deltidsjobb av alla lediga jobb minskade jämfört med året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över lediga arbetsplatser och beskriver situationen den första dagen i juni.

Lediga arbetsplatser 2018/II – 2019/II

  År/Kvartal
2018/II 2019/II
Antal Andel, % Antal Andel, %
Lediga arbetsplatser 49 500   50 900  
På deltid 9 300 19 6 600 13
På viss tid 19 200 39 16 900 33
Svårbesatta arbetsplatser 26 000 52 30 400 60
Delgrupperna utesluter inte varandra, vilket innebär att summan av dem inte motsvarar det totala antalet lediga jobb.

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2019, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (234,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 19.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 2:a kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2019/02/atp_2019_02_2019-08-19_tie_001_sv.html