Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.5.2020

Lika många lediga arbetsplatser under första kvartalet som för ett år sedan

Under första kvartalet 2020 fanns det 63 300 lediga jobb medan antalet året innan var 63 100. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över lediga arbetsplatser och beskriver situationen den första mars. Detta innebär att effekterna av den exceptionella situationen som beror på coronaviruspandemin ännu inte syns i antalet lediga jobb.

Lediga arbetsplatser 2019/I – 2020/I

  År/Kvartal
2019/I 2020/I
Antal Andel, % Antal Andel, %
Lediga arbetsplatser 63 100   63 300  
På deltid 11 100 18 11 800 19
På viss tid 33 000 52 29 700 47
Svårbesatta arbetsplatser 27 000 43 30 600 48
Delgrupperna utesluter inte varandra, vilket innebär att summan av dem inte motsvarar det totala antalet lediga jobb.

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2020, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (236,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 19.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 1:a kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2020/01/atp_2020_01_2020-05-19_tie_001_sv.html