Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.11.2020

Färre lediga arbetsplatser under tredje kvartalet än för ett år sedan

Under tredje kvartalet 2020 fanns det 43 000 lediga jobb medan antalet året innan var 48 500. Antalet lediga jobb minskade i synnerhet i Helsingfors-Nylands storområde. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över lediga arbetsplatser och beskriver situationen den första dagen i september.

Lediga arbetsplatser 2019/III – 2020/III

  År/Kvartal
2019/III 2020/III
Antal Andel, % Antal Andel, %
Lediga arbetsplatser 48 500   43 000  
På deltid 8 900 18 9 900 23
På viss tid 11 100 23 13 100 30
Svårbesatta arbetsplatser 32 300 67 23 300 54
Delgrupperna utesluter inte varandra, vilket innebär att summan av dem inte motsvarar det totala antalet lediga jobb.

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2020, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 3:e kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2020/03/atp_2020_03_2020-11-16_tie_001_sv.html