Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2020/II - 2021/II

  År/Kvartal Förändring
   2020/II    2021/II 2020/II - 2021/II
Näringsgren (TOL 2008)      
Totalt 35 400 51 100 15 700
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 200 100 -100
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 4 300 5 900 1 600
F Byggverksamhet (41–43) 3 400 5 500 2 100
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 6 100 12 800 6 700
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 2 600 4 400 1 800
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 1 200 700 -500
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 5 900 6 200 200
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 10 700 13 700 3 000
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 1 000 1 800 800

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2021, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Lahdenmäki 029 551 3690, Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 17.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 2:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2020/II - 2021/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2021/02/atp_2021_02_2021-08-17_tau_005_sv.html