Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.12.2007

Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2007

Enligt Statistikcentralen hade nästan alla som fullgjort gymnasiets hela lärokurs våren 2007 studerat engelska och svenska eller finska under gymnasieutbildningen. Av dem som avslutat gymnasieutbildningen hade 33 procent läst tyska, 19 procent franska, 11 procent spanska och 6 procent ryska. Andelen studerande som läst andra sällsyntare främmande språk stannade på fyra procent eller under. Andelarna varierar mycket mellan könen i de flesta språk.

De som avslutat gymnasieutbildning hade studerat engelska, svenska och finska i huvudsak som obligatoriskt språk. De studerande hade läst tyska, franska, spanska, ryska och andra främmande språk i huvudsak som valfritt språk. Totalt 32 226 studerande hade fullgjort gymnasiets hela lärokurs våren 2007.

Av dem som fullgjort gymnasiets hela lärokurs våren 2007 hade 41 procent läst lång matematik. Bland kvinnorna hade 32 procent valt lång matematik, bland männen 52 procent.

Språkval bland studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs 2007

Språk Obligatoriska språk    Valfria språk    Totalt
   Andel av
   studerande som
   fullgjort    gymnasiets
   hela lärokurs
%1)
   Minst 6 kurser    Färre än 6 kurser
A-språk B1-språk    B2-   språk B3-språk
Engelska 31 916 66 16 9 4 32 011 99,3
Svenska 2 564 27 091 1 10 32 29 698 92,2
Finska 1 962 22 1 44 6 2 035 6,3
Franska 733 12 1 302 1 605 2 559 6 211 19,3
Tyska 2 637 31 2 482 2 221 3 328 10 699 33,2
Ryska 239 - 90 519 962 1 810 5,6
Samiska 2 - 1 3 3 9 0,0
Latin - - 34 129 896 1 059 3,3
Spanska 6 - 33 1 361 2 189 3 589 11,1
Italienska 1 - - 317 994 1 312 4,1
Annat språk - - - 14 396 410 1,3
1) Våren 2007 uppgick antalet studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs till 32 226.

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sikanen (09) 1734 2292, Irma Suovirta (09) 1734 3280, koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Senast uppdaterad 14.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2007/01/ava_2007_01_2007-12-14_tie_001_sv.html