Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Språkval bland studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs 2010, kvinnor

Studerad språk Obligatoriska A-språk Obligatoriskt språk B1 Valfritt språk B2, minst 6 kurser Valfritt språk B3, minst 6 kurser Valfritt språk, färre än 6 kurser Totalt Andel av kvinnor som fullgjort gymnasiets hela lärokurs, %
Engelska 17 667 18 11 0 0 17 696 99,0
Svenska 1 714 14 570 3 5 27 16 319 91,3
Finska 1 158 34 0 19 1 1 212 6,8
Franska 461 6 743 1 121 1 890 4 221 23,6
Tyska 1 190 5 1 005 1 065 1 847 5 112 28,6
Ryska 122 4 34 447 805 1 412 7,9
Samiska 3 - 3 3 8 17 0,1
Latin 0 - 15 57 295 367 2,1
Spanska 9 - 38 1 183 2 006 3 236 18,1
Italienska 0 - 11 198 610 819 4,6
Annat språk 0 - 1 11 211 223 1,2

Källa: Utbildning 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Suovirta (09) 1734 3280, Maija Sikanen (09) 1734 2292, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 14.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2010, Tabellbilaga 2. Språkval bland studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs 2010, kvinnor . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2010/01/ava_2010_01_2010-12-14_tau_002_sv.html