Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Språkval bland studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs 2011, män

Studerad språk Obligatoriska A-språk Obligatoriskt språk B1 Valfritt språk B2, minst 6 kurser Valfritt språk B3, minst 6 kurser Valfritt språk, färre än 6 kurser Totalt Andel av män som fullgjort gymnasiets hela lärokurs, %
Engelska 12 988 4 0 0 0 12 992 99,6
Svenska 792 11 081 0 2 97 11 972 91,8
Finska 837 13 0 21 1 872 6,7
Franska 164 10 175 209 598 1 156 8,9
Tyska 561 6 494 518 1 114 2 693 20,6
Ryska 60 0 15 209 449 733 5,6
Samiska 1 - 0 0 4 5 0,0
Latin 0 - 2 21 165 188 1,4
Spanska 16 - 21 309 792 1 138 8,7
Italienska 0 - 0 47 188 235 1,8
Annat språk 0 0 0 2 127 129 1,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Suovirta (09) 1734 3280, Maija Sikanen (09) 1734 2292, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 14.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2011, Tabellbilaga 1. Språkval bland studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs 2011, män . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2011/01/ava_2011_01_2011-12-14_tau_001_sv.html