Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Språkval bland studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs 2013, kvinnor

Studerat språk Obligatoriska A-språk Obligatoriskt språk B1 Valfritt språk B2, minst 6 kurser Valfritt språk B3, minst 6 kurser Valfritt språk, färre än 6 kurser Totalt Andel av kvinnor som fullgjort gymnasiets hela lärokurs, %
Engelska 17 279 36 3 0 1 17 319 99,7
Svenska 1 584 14 375 0 5 17 15 981 92,0
Finska 1 152 27 0 30 3 1 212 7,0
Franska 395 16 618 909 1 914 3 852 22,2
Tyska 872 5 786 796 1 872 4 331 24,9
Ryska 159 4 51 459 936 1 609 9,3
Samiska 1 - 0 1 2 4 0,0
Latin 0 - 10 30 245 285 1,6
Spanska 10 - 80 1 353 2 393 3 836 22,1
Italienska 0 - 1 148 555 704 4,1
Annat språk 0 0 15 3 306 324 1,9

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Suovirta 09 1734 3280, Maija Sikanen 09 1734 2292, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 16.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2013, Tabellbilaga 2. Språkval bland studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs 2013, kvinnor . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2013/01/ava_2013_01_2013-12-16_tau_002_sv.html