Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.5.2016

Två av tre elever i lågstadiet studerar engelska

Enligt Statistikcentralen var engelska det vanligaste främmande språket som eleverna i årskurserna 1–6 i grundskolan studerade under höstterminen 2015. 66 procent av eleverna i årskurserna 1–6 studerade engelska antingen som gemensamt eller frivilligt främmande språk. Andelen elever som studerade andra främmande språk var 5 procent eller mindre.

Språkval bland elever i grundskolan 2015

  Gemensamt språk A1 Frivilligt språk A2 Gemensamt språk B1 Valfritt språk B2 Totalt Andel av elever i årskurserna 1-6, % Andel av elever i årskurserna 7-9, %
Årskurser Studerat språk              
Årskurser 1-6 Engelska 223 592 14 452 . . 238 044 66,2 .
Svenska 2 860 13 231 . . 16 091 4,5 .
Finska 14 490 936 . . 15 426 4,3 .
Franska 2 942 4 449 . . 7 391 2,1 .
Tyska 3 163 10 268 . . 13 431 3,7 .
Ryska 1 113 2 084 . . 3 197 0,9 .
Spanska 442 1 450 . . 1 892 0,5 .
Italienska 0 0 . . 0 0,0 .
Samiska 3 221 . . 224 0,1 .
Annat språk 408 52 . . 460 0,1 .
Årskurser 7-9 Engelska 160 595 12 970 181 34 173 780 . 99,5
Svenska 1 519 11 555 147 963 144 161 181 . 92,2
Finska 8 954 1 137 195 0 10 286 . 5,9
Franska 1 461 3 633 146 4 903 10 143 . 5,8
Tyska 1 688 7 233 406 8 503 17 830 . 10,2
Ryska 571 1 068 . 3 317 4 956 . 2,8
Spanska 76 1 034 . 2 781 3 891 . 2,2
Italienska 0 0 . 135 135 . 0,1
Samiska 0 63 . 7 70 . 0,0
Latin 0 0 . 400 400 . 0,2
Annat språk 128 5 . 43 176 . 0,1

Nästan alla elever i årskurserna 7-9 studerade både engelska och svenska eller finska antingen som modersmål, gemensamt, frivilligt eller valfritt främmande språk. Av eleverna i årskurserna 7-9 studerade 10 procent tyska och 6 procent franska, i huvudsak som frivilligt eller valfritt främmande språk.

Årskurserna 1-6 hade sammanlagt 359 461 elever. Av eleverna var 184 030 pojkar och 175 431 flickor. Årskurserna 7-9 hade sammanlagt 174 724 elever. Av eleverna var 89 660 pojkar och 85 064 flickor.

Studerandes språkval inom grundläggande utbildning i andra än grundskolor (1 724) publiceras i denna statistiks databastabell.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (210,1 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval bland elever i grundskolan 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2015/02/ava_2015_02_2016-05-24_tie_001_sv.html