Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.5.2017

Största delen av grundskoleleverna studerar engelska

Korrigering 28.6.2017. De korrigerade punkterna är markerade med rött. 

Enligt Statistikcentralen var engelska det vanligaste främmande språket som eleverna i årskurserna 1–6 i grundskolan studerade under höstterminen 2016. 71 procent av eleverna i årskurserna 1–6 studerade engelska antingen som gemensamt eller frivilligt främmande språk. Andelen elever som studerade andra främmande språk var 18 procent eller mindre.

Språkval bland elever i grundskolan 2016

Korrigerad 28.6.2017 . De korrigerade siffrorna är markerade med rött.
  Gemensamt språk A1 Frivilligt språk A2 Gemensamt språk B1 Valfritt språk B2 Totalt Andel av elever i årskurserna 1-6, % Andel av elever i årskurserna 7-9, %
Årskurser Studerat språk              
Årskurser 1-6 Engelska 240 669 15 646 48 . 256 363 70,5 .
Svenska 3 265 13 268 50 209 . 66 742 18,4 .
Finska 17 401 1 112 12 . 18 525 5,1 .
Franska 2 949 4 641 17 . 7 607 2,1 .
Tyska 2 951 11 198 18 . 14 167 3,9 .
Ryska 1 080 1 588 . . 2 668 0,7 .
Spanska 576 2 627 . . 3 203 0,9 .
Italienska 0 0 . . 0 0,0 .
Samiska 5 238 . . 243 0,1 .
Annat språk 429 78 . . 507 0,1 .
Årskurser 7-9 Engelska 161 051 12 969 161 27 174 208 . 99,4
Svenska 1 556 10 971 149 401 17 161 945 . 92,4
Finska 9 027 1 025 200 63 10 315 . 5,9
Franska 1 442 3 683 146 4 763 10 034 . 5,7
Tyska 1 589 7 696 279 9 292 18 856 . 10,8
Ryska 532 1 467 . 2 193 4 192 . 2,4
Spanska 117 1 050 . 3 155 4 322 . 2,5
Italienska 0 0 . 114 114 . 0,1
Samiska 0 47 . 9 56 . 0,0
Latin 0 0 . 390 390 . 0,2
Annat språk 137 14 38 35 224 . 0,1

Nästan alla elever i årskurserna 7-9 studerade både engelska och svenska eller finska antingen som modersmål, gemensamt, frivilligt eller valfritt främmande språk. Av eleverna i årskurserna 7-9 studerade 11 procent tyska och 6 procent franska, i huvudsak som frivilligt eller valfritt främmande språk.

Årskurserna 1-6 hade sammanlagt 363 450 elever. Av eleverna var 186 108 pojkar och 177 342 flickor. Årskurserna 7-9 hade sammanlagt 175 330 elever. Av eleverna var 89 634 pojkar och 85 696 flickor.

Studerandes språkval inom grundläggande utbildning i andra än grundskolor (2 556) publiceras i denna statistiks databastabell.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval bland elever i grundskolan 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2016/02/ava_2016_02_2017-05-24_tie_001_sv.html