Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Antal språk som läses av studerande inom gymnasieutbildning 2014-2018

Antal främmande språk 2014 2015 2016 2017 2018
Stude-
rande
Andel av de studerande % Stude-
rande
Andel av de studerande % Stude-
rande
Andel av de studerande % Stude-
rande
Andel av de studerande % Stude-
rande
Andel av de studerande %
1 1 135 1,1 977 0,9 1 459 1,4 1 195 1,1 1 435 1,4
2 60 431 57,9 61 986 59,2 62 538 60,2 62 607 60,2 62 954 60,6
3 34 646 33,2 34 411 32,8 32 885 31,7 33 491 32,2 32 651 31,4
4 7 042 6,7 6 473 6,2 6 148 5,9 5 862 5,6 5 934 5,7
5 1 006 1,0 802 0,8 707 0,7 692 0,7 732 0,7
6 189 0,2 136 0,1 100 0,1 138 0,1 114 0,1
Studerande totalt 104 449 100,0 104 785 100,0 103 837 100,0 103 985 100,0 103 820 100,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 18.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval inom utbildning på andra stadiet 2018, Tabellbilaga 1. Antal språk som läses av studerande inom gymnasieutbildning 2014-2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2018/01/ava_2018_01_2019-12-18_tau_001_sv.html