Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Antal språk som läses av studerande inom yrkesutbildning 2014-2018

Antal främmande språk 2014 2015 2016 2017 2018
Stude-
rande
Andel av de studerande % Stude-
rande
Andel av de studerande % Stude-
rande
Andel av de studerande % Stude-
rande
Andel av de studerande % Stude-
rande
Andel av de studerande %
0 3 859 3,1 4 716 3,9 2 405 2,1 2 695 2,4 7 264 5,6
1 8 796 7,0 15 211 12,6 9 461 8,1 8 134 7,3 5 506 4,3
2 105 506 84,1 96 274 79,7 97 782 83,7 94 602 84,9 111 872 86,7
3 5 895 4,7 3 514 2,9 5 209 4,5 4 696 4,2 3 830 3,0
4 1 080 0,9 737 0,6 1 107 0,9 1 053 0,9 480 0,4
5 294 0,2 190 0,2 802 0,7 289 0,3 50 0,0
6 17 0,0 182 0,2 42 0,0 16 0,0 4 0,0
Studerande totalt 125 447 100,0 120 824 100,0 116 808 100,0 111 485 100,0 129 006 100,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 18.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval inom utbildning på andra stadiet 2018, Tabellbilaga 2. Antal språk som läses av studerande inom yrkesutbildning 2014-2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2018/01/ava_2018_01_2019-12-18_tau_002_sv.html