Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Antal språk som läses av studerande inom gymnasieutbildning 2014-2019

Antal främmande språk 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stude-
rande
Andel av de stude-
rande %
Stude-
rande
Andel av de stude-
rande %
Stude-
rande
Andel av de stude-
rande %
Stude-
rande
Andel av de stude-
rande %
Stude-
rande
Andel av de stude-
rande %
Stude-
rande
Andel av de stude-
rande %
1 1 135 1,1 977 0,9 1 459 1,4 1 195 1,1 1 435 1,4 1 008 0,9
2 60 431 57,9 61 986 59,2 62 538 60,2 62 607 60,2 62 954 60,6 66 273 63,1
3 34 646 33,2 34 411 32,8 32 885 31,7 33 491 32,2 32 651 31,4 31 536 30,0
4 7 042 6,7 6 473 6,2 6 148 5,9 5 862 5,6 5 934 5,7 5 398 5,1
5 1 006 1,0 802 0,8 707 0,7 692 0,7 732 0,7 658 0,6
6 189 0,2 136 0,1 100 0,1 138 0,1 114 0,1 107 0,1
Studerande totalt 104 449 100,0 104 785 100,0 103 837 100,0 103 985 100,0 103 820 100,0 104 980 100 ,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2019, Tabellbilaga 1. Antal språk som läses av studerande inom gymnasieutbildning 2014-2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2019/01/ava_2019_01_2020-11-26_tau_001_sv.html