Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Antal språk som läses av studerande inom yrkesutbildning 2014-2019

Antal främmande språk 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stude-
rande
Andel av de stude-
rande %
Stude-
rande
Andel av de stude-
rande %
Stude-
rande
Andel av de stude-
rande %
Stude-
rande
Andel av de stude-
rande %
Stude-
rande
Andel av de stude-
rande %
Stude-
rande
Andel av de stude-
rande %
0 3 859 3,1 4 716 3,9 2 405 2,1 2 695 2,4 7 264 5,6 3 903 2,8
1 8 796 7,0 15 211 12,6 9 461 8,1 8 134 7,3 5 506 4,3 11 151 7,9
2 105 506 84,1 96 274 79,7 97 782 83,7 94 602 84,9 111 872 86,7 122 431 86,7
3 5 895 4,7 3 514 2,9 5 209 4,5 4 696 4,2 3 830 3,0 3 110 2,2
4 1 080 0,9 737 0,6 1 107 0,9 1 053 0,9 480 0,4 475 0,3
5 294 0,2 190 0,2 802 0,7 289 0,3 50 0,0 76 0,1
6 17 0,0 182 0,2 42 0,0 16 0,0 4 0,0 13 0,0
Studerande totalt 125 447 100,0 120 824 100,0 116 808 100,0 111 485 100,0 129 006 100,0 141 159 100,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2019, Tabellbilaga 2. Antal språk som läses av studerande inom yrkesutbildning 2014-2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2019/01/ava_2019_01_2020-11-26_tau_002_sv.html