Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Språk som läses av studerande inom yrkesutbildning 2014-2019

Studerat språk 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stude-
rande
Andel av de stude-
rande %
Stude-
rande
Andel av de stude-
rande %
Stude-
rande
Andel av de stude-
rande %
Stude-
rande
Andel av de stude-
rande %
Stude-
rande
Andel av de stude-
rande %
Stude-
rande
Andel av de stude-
rande %
Engelska 119 833 95,5 111 722 92,5 111 672 95,6 107 134 96,1 120 814 93,6 134 128 95,0
Svenska 108 614 86,6 99 069 82,0 102 109 87,4 97 245 87,2 111 491 86,4 123 533 87,5
Finska 4 909 3,9 4 767 3,9 7 865 6,7 5 949 5,3 5 983 4,6 6 302 4,5
Franska 1 904 1,5 1 589 1,3 1 796 1,5 1 534 1,4 778 0,6 457 0,3
Tyska 2 077 1,7 1 201 1,0 1 594 1,4 1 357 1,2 717 0,6 685 0,5
Ryska 3 342 2,7 2 616 2,2 2 212 1,9 2 035 1,8 1 524 1,2 1 332 0,9
Spanska 1 968 1,6 1 721 1,4 1 526 1,3 1 429 1,3 1 314 1,0 1 012 0,7
Italienska 110 0,1 84 0,1 67 0,1 44 0,0 29 0,0 33 0,0
Samiska 140 0,1 2 0,0 109 0,1 148 0,1 3 0,0 0 0,0
Latin 19 0,0 12 0,0 13 0,0 6 0,0 4 0,0 5 0,0
Annat språk 469 0,4 508 0,4 379 0,3 298 0,3 277 0,2 214 0,2
Studerande totalt 125 447 . 120 824 . 116 808 . 111 485 . 129 006 . 141 159 .

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2019, Tabellbilaga 4. Språk som läses av studerande inom yrkesutbildning 2014-2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2019/01/ava_2019_01_2020-11-26_tau_004_sv.html