Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.5.2020

Andelen som studerar engelska ökar i grundskolornas lägre klasser

Enligt Statistikcentralen ökade studierna i engelska i årskurserna 1–6 år 2019. Av eleverna i årskurserna 1–6 läste 83 procent engelska. Andelen som läste engelska i årskurserna 1–6 ökade med 9 procentenheter jämfört med året innan. Av eleverna i årskurserna 7–9 läste nästan alla engelska.

Språkval bland elever i grundskolan 2019

Årskurser Studerat språk Gemensamt språk A1 Frivilligt språk A2 Gemensamt språk B1 Valfritt språk B2 Totalt Andel av elever i årskurserna 1-6, % Andel av elever i årskurserna 7-9, %
Årskurser 1-6 Engelska 289 992 18 013 38 . 308 043 83,0 .
Svenska 3 775 11 927 52 521 . 68 223 18,4 .
Finska 20 005 1 183 1 . 21 189 5,7 .
Franska 3 965 3 894 20 . 7 879 2,1 .
Tyska 3 649 10 800 18 . 14 467 3,9 .
Ryska 1 100 1 016 . . 2 116 0,6 .
Spanska 1 031 6 762 . . 7 793 2,1 .
Italienska 0 0 . . 0 0,0 .
Samiska 4 220 . . 224 0,1 .
Annat språk 382 132 0 . 514 0,1 .
Årskurser 7-9 Engelska 168 922 13 158 85 69 182 234 . 99,5
Svenska 2 023 10 879 156 379 3 169 284 . 92,5
Finska 9 266 1 341 213 2 10 822 . 5,9
Franska 1 643 3 321 97 3 428 8 489 . 4,6
Tyska 1 774 7 608 301 7 346 17 029 . 9,3
Ryska 534 983 . 1 448 2 965 . 1,6
Spanska 230 2 137 . 4 326 6 693 . 3,7
Italienska 0 0 . 75 75 . 0,0
Samiska 2 51 . 1 54 . 0,0
Latin 0 7 . 373 380 . 0,2
Annat språk 178 47 6 63 294 . 0,2

Enligt de uppdaterade grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen börjar alla elever fr.o.m. början av år 2020 studera det första främmande språket eller det andra inhemska språket senast på våren i årskurs ett.

Totalt 18 procent av eleverna i årskurserna 1–6 och 93 procent av eleverna i årskurserna 7–9 läste svenska som ett annat språk än modersmål.

Nästan alla elever i årskurserna 7–9 läste både engelska och svenska eller finska antingen som modersmål, gemensamt, frivilligt eller valfritt främmande språk. Av eleverna i årskurserna 7–9 läste 9 procent tyska och 5 procent franska, i huvudsak som frivilligt eller valfritt främmande språk.

Årskurserna 1–6 hade totalt 371 102 elever, av vilka 189 974 var pojkar och 181 128 flickor. Årskurserna 7–9 hade totalt 183 063 elever, av vilka 93 684 var pojkar och 89 379 flickor.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (210,1 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval bland elever i grundskolan 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2019/02/ava_2019_02_2020-05-20_tie_001_sv.html