Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.10.2021

Andelen som läser engelska fortsatte att öka i grundskolans lågstadium

Enligt Statistikcentralen ökade andelen elever som läser engelska i årskurserna 1–6 år 2020 jämfört med året innan. Av eleverna i årskurserna 1–6 läste 93 procent engelska. Andelen som läste engelska i årskurserna 1–6 ökade med 10 procentenheter jämfört med året innan. Av eleverna i årskurserna 7–9 läste nästan alla engelska. I årskurserna 7–9 ökade andelen som läser spanska och tyska, medan andelen som läser franska och ryska var nästan oförändrad.

Språkstudier i årskurserna 7–9 i grundskolan 2008–2020, %-andel av eleverna

Språkstudier i årskurserna 7–9 i grundskolan 2008–2020, %-andel av eleverna
Uppgifterna om studier i spanska fr.o.m. år 2011

Uppgifterna om ämnesval framställdes för första gången huvudsakligen på basis av Utbildningsstyrelsens informationsresurs KOSKI. På grund av ändringen i datainsamlingen baserar sig uppgifterna för läsåret 2020/2021 på de språkstudier som eleverna inom den grundläggande utbildningen genomfört före utgången av läsåret, medan man i datainsamlingen tidigare frågade efter elevernas språkval på hösten. Uppgifterna om språkval inom den grundläggande utbildningen för vuxna baserar sig år 2020 på de språkstudier som genomförts av dem som slutfört grundläggande utbildning för vuxna.

Totalt 18 procent av eleverna i årskurserna 1–6 och 92 procent av eleverna i årskurserna 7–9 läste svenska som ett annat språk än modersmål. Tio procent av eleverna i årskurserna 7–9 läste tyska och 5 procent franska, huvudsakligen som frivilligt eller valfritt främmande språk. Av dem som slutfört lärokursen inom grundläggande utbildning för vuxna studerade 98 procent engelska.

Antalet elever som slutfört årskurserna 1–6 uppgick till totalt 364 461, av vilka 186 424 var pojkar och 178 037 flickor. Antalet elever som slutfört årskurserna 7–9 uppgick till totalt 179 635, av vilka 91 969 var pojkar och 87 666 flickor. Antalet som slutfört grundläggande utbildning för vuxna uppgick till 1 299.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2020/01/ava_2020_01_2021-10-14_tie_001_sv.html