Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Offentliggörandet av ämnesval inom utbildning på andra stadiet flyttas fram

Offentliggörandet av uppgifterna om ämnesval inom utbildning på andra stadiet för år 2020 flyttas fram.

Till skillnad från vad vi tidigare meddelat publiceras inga uppgifter om ämnesval inom utbildning på andra stadiet 16.12.2021. Uppgifterna för år 2020 publiceras vid en tidpunkt som meddelas senare.

I början av år 2020 började Statistikcentralen ta emot material om ämnesval i ett nytt format, dvs. KOSKI-registermaterial, något som krävde betydande ändringar i bearbetningen av data. Det har visat sig att det finns kvalitetsproblem i uppgifterna om ämnesval för år 2020 och därför kan uppgifterna inte offentliggöras förrän vi har kunnat säkerställa kvaliteten.

Förfrågningar: koulutustilastot@tilastokeskus.fi


Senast uppdaterad 13.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/ava_2021-12-13_uut_001_sv.html