Figurbilaga 4. Förbrukning av naturgas

Figurbilaga 4. Förbrukning av naturgas
Källa: Gasgrid Finland/Gasum, *preliminär

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 30.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 1:a kvartalet 2020, Figurbilaga 4. Förbrukning av naturgas . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2020/01/ehk_2020_01_2020-06-30_kuv_004_sv.html