Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Det har upptäckts fel i offentliggörandet av statistiken över energianskaffning och -förbrukning

På grund av ett fel i statistikproduktionsprocessen kommer de preliminära uppgifterna för kvartalen åren 2010 och 2011 i statistiken över energianskaffning och -förbrukning att korrigeras och publiceras på nytt vecka 42. Felet har inte haft någon betydande inverkan på totalförbrukningen av energi, men för enskilda energikällor kan förändringarna vara betydande.

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 2685


Senast uppdaterad 6.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/ehk_2011-09-30_uut_001_sv.html