Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

De preliminära uppgifterna för januari–juni i statistiken över energianskaffning och -förbrukning har korrigerats

Det har upptäckts fel i statistiken över energianskaffning och -förbrukning. Felen inverkar på de preliminära uppgifter som publicerats tidigare år 2011 t.o.m. januari 2010.

De felaktiga siffrorna har nu korrigerats i offentliggörandena och databaserna samt i det material som skickats till kunderna.

Felen berodde på en ändring i beräkningsmetoden, där de mera exakta siffrorna i de preliminära årsuppgifterna för 2010 avstämdes mot kvartalen 2010 på ett nytt sätt.

De korrigerade och de tidigare publicerade felaktiga preliminära uppgifterna har samlats i tabellerna nedan.

Tabell 1. Korrigerade preliminära uppgifter, totalförbrukning av energi efter energikälla och CO2-utsläpp under januari–juni 2011

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt) Gamla Korrigerat
Energikällä Gamla Korrigerat Gamla Korrigerat Gamla Korrigerat
I-
II/2010*
I-
II/2010*
I-
II/2011*
I-
II/2011*
Års-
förändring-%*
Års-
förändring-%*
Andel av
total-
förbrukningen
av energi, %*
Andel av
total-
förbrukningen
av energi, %*
Olja 170 756 171 215 163 264 163 264 -4,4 -5 23,6 23
Kol 100 092 100 091 98 036 98 036 -2,1 -2 13,8 14
Naturgas 76 664 77 046 87 348 78 876 13,9 2 10,6 11
Kärnenergi 118 249 118 322 119 306 119 306 0,9 1 16,3 17
Netto import av elenergi 15 367 15 367 17 334 17 334 12,8 13 2,1 2
Vatten- och vindkraft 24 645 24 639 21 020 21 020 -14,7 -15 3,4 3
Torv 51 396 51 396 56 475 56 475 9,9 10 7,1 8
Träbränslen 160 260 149 502 144 328 144 328 -9,9 -4 20,6 20
Övriga 17 511 18 342 17 925 17 925 2,4 -2 2,5 3
Total -förbrukning 734 897 725 921 720 565 712 094 -2,0 -2 100 100
Utrikestrafik 14 878 14 878 17 414 17 414 17 17
CO2- utsläpp från energisektorn 31 31 31 30 0 -3

*Preliminär

Tabell 2. Korrigerade preliminära uppgifter, totalförbrukning av energi efter energikälla och CO2-utsläpp under januari–mars 2011

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt) Gamla Korrigerat
Energikällä Gamla Korrigerat Gamla Korrigerat Gamla Korrigerat
I-
II/2010*
I-
II/2010*
I-
II/2011*
I-
II/2011*
Års-
örändring-%*
Års-
förändring-%*
Andel av
total-
förbrukningen
av energi, %*
Andel av
total-
förbrukningen
av energi, %*
Olja 91 737 91 577 85613 84 627 -6,7 -8 21,5 21
Kol 67 668 67 669 73063 66 743 8 -1 17,5 16
Naturgas 49 780 50 896 48738 50 054 -2,1 -2 11,7 12
Kärnenergi 64 038 64 078 64102 64 113 0,1 0 15 16
Netto import av elenergi 7 494 7 494 7 255 7 257 -3,2 -3 1,8 2
Vatten- och vindkraft 10 859 10 846 9 787 9 776 -9,9 -10 2,5 2
Torv 33 098 33 098 38 348 38 348 15,9 16 7,7 9
Träbränslen 91 733 85 573 81 907 82 449 -10,7 -4 19,7 20
Övriga 10 847 10 926 13 247 10 617 22,1 -3 2,5 3
Total -förbrukning 427 254 422 157 416 582 410 362 -2,5 -3 100 100
Utrikestrafik 7 559 7 559 8 628 8 628 14,1 14
CO2- utsläpp från energisektorn 19 19 19 19 0 0

*Preliminär

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 2685, energia@stat.fi

 


Senast uppdaterad 20.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/ehk_2011-10-20_uut_001_sv.html