Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Energianskaffning, -förbrukning och -priser 2005, 4:e kvartalet

2005
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2005/04/index_sv.html