Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Figur 03. Kolförbrukning 1993-, milj. t

12 månaders glidande summa

Källa: Energibranschens centralförbund rf, Statistikcentralen


Senast uppdaterad 20.9.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 2:a kvartalet 2006, Figur 03. Kolförbrukning 1993-, milj. t . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2006/02/ehkh_2006_02_2006-09-20_kuv_003_sv.html