Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Figur 05. Förbrukning av bränntorv 1993-, TWh

12 månaders glidande summa

Källa: Torvindustriförbundet rf


Senast uppdaterad 13.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 3:e kvartalet 2007, Figur 05. Förbrukning av bränntorv 1993-, TWh . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2007/03/ehkh_2007_03_2007-12-13_kuv_005_sv.html