Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Statistiken Energianskaffning, -förbrukning och -priser indelas i två olika statistikgrenar

Statistiken Energianskaffning, -förbrukning och -priser indelas i två olika statistikgrenar i samband med följande offentliggörande. De nya statistikgrenarna heter Energianskaffning och -förbrukning samt Energipriser.

 


Senast uppdaterad 29.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/ehkh_2011-03-29_uut_001_sv.html