Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Medfödda missbildningar

Producent:
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppgifter: Medfödda missbildningar
thl.fi
Statistikkalendarier
thl.fi
Beskrivning: Uppgifterna tas från Institutet för hälsa och välfärds missbildningsregistret, som innehåller uppgifter om missbildningar som har konstaterats hos dödfödda eller levande födda barn samt hos foster vid abort pga. fosterskada. Data samlas in från sjukhusen, av hälso- och sjukvårdspersonalen, från de cytogenetiska laboratorierna, från Institutet för hälsa och välfärds födelse- och vårdanmälningsregister och information om öppenvårdstjänster inom den specialiserade sjukvården, samt från Tillstånds- och tillsynsverket för social och hälsovården (Valvira) och från Statistikcentralens dödsorsaksstatistik. Missbildningsregistret har upprätthållits sedan 1963.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: reproduktiv hälsa, medfödd missbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Medfödda missbildningar [e-publikation].
Helsingfors: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 21.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/epamm/index_sv.html