Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Beskrivning

Uppgifterna tas från Institutet för hälsa och välfärds missbildningsregistret, som innehåller uppgifter om missbildningar som har konstaterats hos dödfödda eller levande födda barn samt hos foster vid abort pga. fosterskada. Data samlas in från sjukhusen, av hälso- och sjukvårdspersonalen, från de cytogenetiska laboratorierna, från Institutet för hälsa och välfärds födelse- och vårdanmälningsregister och information om öppenvårdstjänster inom den specialiserade sjukvården, samt från Tillstånds- och tillsynsverket för social och hälsovården (Valvira) och från Statistikcentralens dödsorsaksstatistik. Missbildningsregistret har upprätthållits sedan 1963.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Medfödda missbildningar [e-publikation].
Helsinki: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/epamm/meta_sv.html