Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.12.2019

Av företagen har 74 procent molntjänster

Av företagen använder 74 procent avgiftsbelagda molntjänster. Andelen företag som använder molntjänster har ökat med 23 procentenheter på fem år. Användningen av molntjänster i de stora företagen har blivit vanligare och redan 90 procent av företagen använder molntjänster. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om användning av datateknik i företag.

Användning av molntjänster, andel av företag som sysselsätter minst tio personer

Användning av molntjänster, andel av företag som sysselsätter minst tio personer

I de minsta företagen som sysselsätter 10–19 personer använder 70 procent och i de största företagen som sysselsätter fler än 100 personer använder 90 procent molntjänster. Sett till näringsgren är molntjänster vanligast inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt inom informations- och kommunikationsverksamhet, i 90 procent av företagen, och minst vanliga inom detaljhandel, i 50 procent av företagen.

När det gäller molntjänster var det vanligast att företagen använde e-post (62 %) och lagring av filer (57 %). Relativt vanliga var också kontorsprogram (55 %) bokföringsprogram (44 %), underhåll av företagens databaser (44%) och kundhantering (32%) som användningsändamål för molntjänster. Databehandlingskapacitet för att köra program som molntjänst använde 17 procent av företagen.

Använda molntjänster, andel av företag som sysselsätter minst tio personer

Använda molntjänster, andel av företag som sysselsätter minst tio personer

Uppgifterna har samlats in med en enkätundersökning våren 2019 och de gäller företag som sysselsätter minst tio personer.


Källa: Användnig av datateknik i företag 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aarno Airaksinen 029 551 3206, yritys.ict@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 3.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Användning av datateknik i företag [e-publikation].
ISSN=2489-3242. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/icte/2019/icte_2019_2019-12-03_tie_001_sv.html