Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.3.2012

Innovationsundersökningen erbjuder flera synvinklar på företagens utvecklingsverksamhet

Enligt preliminära uppgifter bedrev totalt 56 procent av företagen med minst tio anställda innovationsverksamhet åren 2008–2010. Merparten av dem integrerade på ett eller annat sätt även användarinformation eller användare i sin innovationsverksamhet. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens undersökning om företagens innovationsverksamhet.

Innovationsverksamheten inom industri och tjänster 2008–2010, andel av företagen

Innovationsverksamheten inom industri och tjänster 2008–2010, andel av företagen

Något under hälften av de undersökta företagen uppgav att de bedrivit innovationsverksamhet med anknytning till produkt- och processinnovationer under referensperioden. En tredjedel av alla företag hade introducerat produktinnovationer på marknaden. Andelen företag som tagit i bruk processinnovationer var något lägre, 29 procent.

Innovationsverksamhet avseende produkt och processinnovationer var inom industrin vanligast inom tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik. Inom servicenäringarna var utveckling, introduktion på marknaden och ibruktagande av innovativa produkter och processer vanligast inom datatekniktjänster.

Då man i innovationsverksamheten också räknar med företag som tagit i bruk organisations- och marknadsföringsinnovationer, steg andelen företag med innovationsverksamhet under åren 2008–2010 till totalt 56 procent av företagen. Andelen företag som tagit i bruk organisations- och marknadsföringsinnovationer var 40 procent.

I samband med innovationsundersökningen kartlade Statistikcentralen nu för första gången också innovationsverksamhet inom hälso- och socialvårdstjänster samt betydelsen av användarinriktning i företagens utvecklingsverksamhet.

På totalnivå uppgav företagen inom hälso- och socialvårdstjänster mer allmänt än företagen inom övriga servicenäringar att de bedrivit innovationsverksamhet. Andelen företag som bedrivit innovationsverksamhet uppgick till totalt 57 procent. Särskilt hög var andelen företag som uppgav att de arbetat med organisationsinnovationer, 40 procent.

Användarna och användarinformationen en viktig resurs för företagen

I bedömningen av användarinriktning uppgav fyra av fem företag som bedrivit innovationsverksamhet att de involverat användarinformation eller användare i sin innovationsverksamhet och produktion av innovativa produkter. Sju av tio hade använt information från kundresponssystem och hälften av dem som bedrivit innovationsverksamhet uppgav att de utnyttjat information från marknadsundersökningar, konsumentpaneler och motsvarande. En dryg tredjedel av företagen hade grundat sig på mer avancerade undersökningsmetoder för att reda ut användarbehov.

En tredjedel av de företag som bedrivit innovationsverksamhet hade involverat användarna i sin innovationsverksamhet, dvs. användarna hade deltagit direkt i idéproduktionen, utvecklingen och t.ex. innehållsproduktionen. Omkring hälften av företagen uppgav att de hade produktion (inkl. eventuell vidareutveckling och introduktion av produkten på marknaden), som grundade sig på produkter som användarna bearbetat eller själva utvecklat.

Merparten av de företag som integrerat användare och användarinformation i sin innovationsverksamhet bedömde att detta haft stor eller rätt så stor betydelse.

Undersökningen omfattade företag med minst tio anställda inom industrin (inkl. utvinning av mineral samt el-, gas-, värme- och vattenförsörjning samt avfallshantering) och inom vissa servicebranscher. Denna undersökning omfattade också hälso- och socialvårdstjänster. För att undersökningsresultaten från olika år ska vara jämförbara med varandra rapporteras dessa separat.

Undersökningsresultaten publiceras i sin helhet i juni.


Källa: Innovationsverksamhet 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 22.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Innovationsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-3870. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/inn/2010/inn_2010_2012-03-22_tie_001_sv.html