Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Uppdateringen av den europeiska manualen över underskott och skuld (MGDD[1]) medför förändringar i de offentliga samfundens underskott och skuld

Manualen över underskott och skuld uppdaterades i slutet av år 2019 och Statistikcentralen har inlett en genomgång av de ändringsbehov som detta medför. Till följd av det har särskilt skuldsiffrorna gällande åren 2016–2019 och i mindre utsträckning underskottssiffrorna uppdaterats.

Den mest betydande förändringen i Finland som de nya anvisningarna för med sig beror på en mer precis anvisning för omföring/ändrad behandling av transaktioner (rerouted/rearranged transactions). Enligt den här anvisningen ska en transaktion bokföras på det offentliga samfundet i det fall att den utförs av en enhet inom den privata sektorn under det offentliga samfundets strama och snäva bestämmande inflytande eller då det offentliga samfundet i själva verket bär den ekonomiska risken för enheten inom den privata sektorn vid dessa avgränsade transaktioner via olika kompensationsarrangemang.

Som en precisering i anvisningen nämns ännu att detta gäller bara några transaktioner som görs av enheten inom den privata sektorn. Det är dock inte möjligt att ändra behandlingen av alla enhetens transaktioner på kontona, utan om det verkar gå så, ska enhetens sektorklassificering bedömas på nytt och övervägas om rätt klassificering är inom de offentliga samfunden och inte inom den privata sektorn.

Efter att ha undersökt saken har Statistikcentralen kommit fram till att det finns sådana transaktioner också i Finland och därför har man stannat för att klassificera vissa transaktioner under offentliga samfund inom statssektorn. Dessa transaktioner ökar den tidigare publicerade offentliga sektorns skuld för år 2018 med 0,37 % i förhållande till BNP, deras inverkan på underskottet är ytterst liten.

Utöver de aktuella uppdateringarna kan det eventuellt också senare bli mindre revideringar i underskottet och skuldsiffrorna på grund av uppdateringen av manualen, när Statistikcentralen fortsätter sitt arbete med implementeringen av manualanvisningen. Dessa ändringsbehov förmodas inte vara betydande. De ändringar som gjorts och eventuella ändringsbehov kommer att genomgås på normalt sätt med Eurostat i samband med EDP-rapporteringarna och de regelbundna dialogbesöken till medlemsländerna. Dessa dialoger kan ännu ge upphov till ändringar i redan rapporterade och offentliggjorda tal.

Förfrågningar: Lotta Sjöblom, tfn 029 551 3342
E-post: rahoitus.tilinpito@stat.fi

[1] https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/10042108/KS-GQ-19-007-EN-N.pdf


Senast uppdaterad 10.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/jali_2020-03-10_uut_001_sv.html