Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Biografsalong

En biografsalong är ett auditorium eller en sal som hör till en biograf och där bioföreställningar visas. I en biograf kan det finnas en eller flera biografsalonger.

Bok

En bok är en tryckt, för allmänheten tillgänglig publikation som inte är en tidskrift. Antalet sidor är inte begränsat, men publikationer på 4-48 sidor avgränsas i en grupp för sig, i småtryck. Utöver böcker som distribueras kommersiellt betraktas också myndigheters, kommuners, organisationers, föreningars, läroanstalters o.a. sammanslutningars utredningar, rapporter och andra publikationer som böcker. Material som är avsett för tillfälligt bruk, såsom reklamtrycksaker, broschyrer, prislistor, årsberättelser och program är inte böcker.

Dagstidning

Som dagstidningar statistikförs tidningar som utkommer 1-7 gånger i veckan och som innehåller nationellt eller lokalt nyhetsmaterial. Dagstidningarna indelas i dagstidningar som utkommer 4-7 gånger i veckan och andra dagstidningar, som utkommer 1-3 gånger i veckan.

Inhemsk film

Som inhemsk film statistikförs filmer som är helt finländska produktioner samt sådana internationella samproduktioner där huvudproducenten är finländare. Internationella samproduktioner där huvudproducenten är utländsk och minoritetsproducenten är finländare, betraktas inte som inhemska filmer.

Riksomfattande televisionskanal

En riksomfattande televisionskanal är en kanal som med olika distributionssätt (markbundet, kabel, satellit) har ett sammanräknat sebarhetsområde som täcker minst 70 procent av befolkningen.

Tidskrift

Tidskrifter är tidningar som utkommer regelbundet, minst fyra gånger om året och som innehåller artiklar som endera är allmänna eller gäller ett specialiserat livsområde. Till tidskrifterna räknas också sådana tidningar av dagstidningsformat, som till innehåll eller utgivningstäthet inte uppfyller kriterierna för dagstidningar, t.ex. fackorganisationers tidningar som utkommer några gånger om året.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Massmediestatistik [e-publikation].
ISSN=2323-6337. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jvie/kas_sv.html