Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2009, 3:e kvartalet

2009
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor