Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2021, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 2. Statens garantier under 2017 första kvartalet, miljoner euro

  Nya garantier som ställts under kvartalet Garantier som gått ut under kvartalet Garantistocken i slutet av kvartalet Ersättningar som betalats under kvartalet Återindrivningsintäkter som erhållits under kvartalet Garantiavgiftsintäkter som erhållits under kvartalet
Sektor            
S.11 Icke-finansiella företag 835 1 101 27 648 13 80 23
S.111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund 672 1 051 16 740 13 80 23
S.112 Bostadssamfund 163 49 10 908 - 1) - -
S.12 Finansiella företag och försäkringsföretag 210 13 5 678 - - -
S.13 Offentlig sektor 61 119 103 - - 0
S.14 Hushåll 79 80 4 415 3 4 1
S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 26 522 41 - - -
S.2 Utlandet 452 178 6 807 - - -
Sektorer sammanlagt 1 663 2 014 44 694 16 84 24
1) inga observationer

Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 029 551 2324, Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 1:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 2. Statens garantier under 2017 första kvartalet, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2017/01/jyev_2017_01_2017-06-29_tau_002_sv.html