Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro

  Nya garantier som ställts under kvartalet Garantier som gått ut under kvartalet Garantistocken i slutet av kvartalet Ersättningar som betalats under kvartalet Återindrivningsintäkter som erhållits under kvartalet Garantiavgiftsintäkter som erhållits under kvartalet
S.11 Icke-finansiella företag 502 907 31 616 18 6 48
S.111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund 260 828 19 889 18 6 48
S.112 Bostadssamfund 242 79 11 727 . 1) . 0
S.12 Finansiella företag och försäkringsföretag 1 000 4 7 849 . . .
S.13 Offentlig sektor 11 21 49 . . .
S.14 Hushåll 78 84 4 872 3 4 0
S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer . 2 . . . .
S.2 Utlandet 396 340 7 352 . . .
Sektorer sammanlagt 1 988 1 358 51 738 21 10 48
1) inga observationer

Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 029 551 2324, Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 1:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2018/01/jyev_2018_01_2018-06-28_tau_002_sv.html