Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro

  Nya garantier som ställts under kvartalet Garantier som gått ut under kvartalet Garantistocken i slutet av kvartalet Ersättningar som betalats under kvartalet Återindrivningsintäkter som erhållits under kvartalet Garantiavgiftsintäkter som erhållits under kvartalet
S.11 Icke-finansiella företag 1 244 590 32 628 10 9 41
S.111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund 938 525 20 292 10 9 40
S.112 Bostadssamfund 306 65 12 336 . 1) . 1
S.12 Finansiella företag och försäkringsföretag 858 7 8 790 . . .
S.13 Offentlig sektor 3 19 33 . . .
S.14 Hushåll 464 82 5 253 5 3 1
S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer . . . . . .
S.2 Utlandet 161 294 7 070 . . .
Sektorer sammanlagt 2 730 992 53 774 15 12 42
1) inga observationer

Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 029 551 2324, Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 2:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2018/02/jyev_2018_02_2018-09-28_tau_002_sv.html