Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro

  Nya garantier som ställts under kvartalet Garantier som gått ut under kvartalet Garantistocken i slutet av kvartalet Ersättningar som betalats under kvartalet Återindrivningsintäkter som erhållits under kvartalet Garantiavgiftsintäkter som erhållits under kvartalet
S.11 Icke-finansiella företag 1 666 480 33 491 10 1 21
S.111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund 1 437 447 21 273 10 1 21
S.112 Bostadssamfund 229 33 12 217 . 1) . 0
S.12 Finansiella företag och försäkringsföretag 83 239 8 661 . . .
S.13 Offentlig sektor 11 1 44 . . .
S.14 Hushåll 76 74 5 255 4 3 1
S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer . . . . . .
S.2 Utlandet 199 216 7 067 . . .
Sektorer sammanlagt 2 035 1 010 54 517 13 5 23
1) inga observationer

Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli-Pekka Aaltonen 029 551 3090, Aaro Hottinen 029 551 3231, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 4:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2018/04/jyev_2018_04_2019-03-15_tau_002_sv.html