Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

2020
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik