Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2021, 2:a kvartalet

2021
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik