Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 4.7.2008

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under det första kvartalet år 2008

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar började minska under det sista kvartalet i fjol och fortsatte att minska under det första kvartalet år 2008 med 5,9 miljarder euro till 121,9 miljarder euro. Statens finansiella nettotillgångar minskade med 3,9 miljarder euro och socialskyddsfondernas med 2,1 miljarder euro. Minskningen av statens och socialskyddsfondernas finansiella nettotillgångar berodde särskilt på kapitalförluster till följd av den ogynnsamma kursutvecklingen på aktiemarknaderna. Lokalförvaltningens finansiella nettotillgångar var nästan oförändrade jämfört med det föregående kvartalet.

Till följd av aktiekursernas negativa utveckling minskade marknadsvärdet för den offentliga sektorns aktier och övriga andelar med 7,7 miljarder euro även om den offentliga sektorn samtidigt placerade ytterligare 2,4 miljarder euro i aktier. Arbetspensionsanstalterna har redan länge ökat sitt ägande i utländska fonder. I slutet av kvartalet var redan närmare 40 procent av alla aktieplaceringar placerade i dem.

Arbetspensionsanstalternas aktier och andelar 1998-2008

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Källa: Den offentliga sektorns finansräkenskaper

Förfrågningar: Reetta Varjonen-Ollus (09) 1734 3533, Matti Okko (09) 1734 3341, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 4.7.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 1:a kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2008/01/jyrt_2008_01_2008-07-04_tie_001_sv.html