Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns finansräkenskaper 2020, 4:e kvartalet

Offentliga sektorns finansräkenskaper 2010, 1:a kvartalet

2010
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor